top of page
Edited%2520Image%25202015-1-24-12%253A37
natrag_edited.png

KABINET 13 d.o.o

za projektiranje, građenje i nadzor

P. I T. Erdodyja 13, 10000 Zagreb

Upisan u sudski registar trgovačkog suda u Zagrebu

MBS 080839669, OIB 98424816814, MB 4007999

Temeljni kapital: 20.000,00kn

Osnivači / članovi društva: Vera Ružić, dipl. ing. arh.

Račun otvoren kod Raiffeisen Bank Austria d.d., Petrinjska 59

Žiro račun: 2484008-1106450810

IBAN HR8224840081106450810

SWIFT RZBHHR2X

bottom of page